Insamlat
2967 €

DELTA I POLKUHINTA-KAMPANJEN!

Polkuhintakampanjen är en frivillig sammanslutning som syftar till att samla in medel för att stödja Ukrainas barn genom Unicefs verksamhet. Det finns många olika sätt att delta.

  1. Registrerat deltagare.
    Registrera dig som cyklande medlem och ange din målsättning i cyklade kilometer eller donerade medel. Enskilda personers målsättningar publiceras inte, endast den aktuella samlade summan av angivna målsättningar rapporteras på websidan.
  2. Supportermedlem
    Du kan registrera dig som supportermedlem och delta med valfri donation till Polkuhintakampanja. Din donation ökar då direkt det samlade insamlingsresultatet som är synligt på websidan.
  3. Anslutning till Gubbens cyklande
    Registrera dig som medlem i Polkuhinta-kampanjen och ange i dina profilinställningar din valfria kilometerersättning för sträckan som Gubben kommer att cykla. Summan kan vara vad som helst från 1 cent och uppåt. Det aktuella antalet Gubben-kilometer redovisas kontinuerligt. Den här delen av kampanjen avslutas 17. juni när årets Vätternrunda är över och då är det daggs att betala sin andel till insamlingen.

REGISTRERA DIG SOM MEDLEM

Registreringen är kostnadsfri och binder dig inte till någonting. Om man vill, är det möjligt att göra registreringen anonymt. Vi samlar in registreringar under kampanjtiden och raderar dem därefter. Uppgifter om vår integritetspolicy hittar du här.

Målsättningen för ditt deltagande bestämmer du själv och donationssumman betalas in när målsättningen blivit uppnått. Vi kan ju inte påverka målsättningar eller tvinga någon att betala för sina förbindelser. Därför hoppas vi att du ställer en realistisk målsättning och att du då är ärlig både mot dig själv och oss. Ställ din målsättning så att den inte äventyrar din personliga ekonomi.

Den email adress som du eventuellt anger, använder vi till att hjälpa dig med förlorat lösenord samt till att skicka kallelser till gemensamma cykelrundor anordnade av kampanjen. Kallelserna kommer från adressen pappa@polkuhinta.fi. Vi ger inte ut email adresser till tredje part och vi använder dem bara till här angivna syften.